پرش لینک ها

کنسرت فرزاد فرزین

عکاسی کنسرت

سال 1391 از طریق شرکت اکسیر نوین، عکاسی اختصاصی 2 کنسرت از فرزاد فرزین در تهران رو انجام دادم.
مجموعه این عکس ها در سایت رسمی و شبکه های اجتماعی فرزاد فرزین منتشر شد.

کتسرت فرزاد فرزین
کنسرت فرزاد فرزین
کنسرت فرزاد فرزین
کنسرت فرزاد فرزین
کنسرت فرزاد فرزین
کنسرت فرزاد فرزین
کنسرت فرزاد فرزین
کنسرت فرزاد فرزین