پرش لینک ها

کنسرت شهاب رمضان

عکاسی کنسرت

سال 1394 از طریق شهاب رمضان و شرکت آوای هنر، عکاسی کنسرت شهاب رمضان در تهران رو انجام دادم.
مجموعه این عکس ها در شبکه های اجتماعی رسمی شهاب رمضان منتشر شد.

کنسرت شهاب رمضان
کنسرت شهاب رمضان
کنسرت شهاب رمضان
کنسرت شهاب رمضان
کنسرت شهاب رمضان
کنسرت شهاب رمضان