پرش لینک ها

کنسرت سیروان خسروی

عکاسی کنسرت

سال 1392 از طریق سایت موسیقی ایران و رادیو جوان، عکاسی کنسرت سیروان خسروی در تهران رو انجام دادم.
مجموعه این عکس ها در سایت موسیقی ایران و رادیو جوان منتشر شد.

کنسرت سیروان خسروی
کنسرت سیروان خسروی
کنسرت سیروان خسروی
کنسرت سیروان خسروی
کنسرت سیروان خسروی
کنسرت سیروان خسروی
کنسرت سیروان خسروی
کنسرت سیروان خسروی
کنسرت سیروان خسروی
کنسرت سیروان خسروی