پرش لینک ها

کنسرت بهنام صفوی

عکاسی کنسرت

از سال 1391 تا 1393 عکاسی اختصاصی کنسرت های زنده یاد بهنام صفوی در تهران با من بود.
مجموعه این عکس ها در سایت رسمی و شبکه های اجتماعی بهنام صفوی منتشر می شد.

کنسرت بهنام صفوی
کنسرت بهنام صفوی
کنسرت بهنام صفوی
کنسرت بهنام صفوی
کنسرت بهنام صفوی
کنسرت بهنام صفوی
کنسرت بهنام صفوی
کنسرت بهنام صفوی