پرش لینک ها

کنسرت آکادمی سامان احتشامی

عکاسی کنسرت

سال 1397 از طریق کارگردان هنری کنسرت، عکاسی کنسرت آکادمی سامان احتشامی در فرهنگسرای نیاوران رو انجام دادم.
مجموعه این عکس ها در شبکه های اجتماعی آکادمی سامان احتشامی منتشر شد.

کنسرت آکادمی سامان احتشامی
کنسرت آکادمی سامان احتشامی
کنسرت آکادمی سامان احتشامی
کنسرت آکادمی سامان احتشامی
کنسرت آکادمی سامان احتشامی
کنسرت آکادمی سامان احتشامی
کنسرت آکادمی سامان احتشامی
کنسرت آکادمی سامان احتشامی
کنسرت آکادمی سامان احتشامی