پرش لینک ها

سریال ماتادور

عکاسی فیلم و سریال

سال 1393 از طریق کارگردان سریال ماتادور، عکاسی قسمت پایانی سریال ماتادور رو انجام دادم.
مجموعه این عکس ها در مجله ها و روزنامه ها منتشر شد.

سریال ماتادور
سریال ماتادور
سریال ماتادور
سریال ماتادور
سریال ماتادور
سریال ماتادور
سریال ماتادور
سریال ماتادور
سریال ماتادور