پرش لینک ها

بیلبوردهای برند تراست

طراحی بیلبورد

بهمن ماه سال 1396 از طرف شرکت تراست، مسئولیت طراحی بیلبوردهای کمپین شرکت تراست به من داده شد.
با وجود زمان محدود حدود 25 بیلبورد رو طراحی کردم و در سراسر تهران این کمپین اجرا شد.

طراحی بیلبورد
طراحی بیلبورد
طراحی بیلبورد
طراحی بیلبورد
طراحی بیلبورد
طراحی بیلبورد
طراحی بیلبورد
طراحی بیلبورد