پرش لینک ها

برند ریکی

عکاسی تبلیغاتی

از سال 1394 تا انتهای سال 1395 مدیریت برندینگ و عکاسی تبلیغاتی مجموعه برند لباس ریکی رو انجام دادم.
مجموعه این عکس ها در کاتالوگ مجموعه ریکی و شبکه های اجتماعی این برند منتشر شد.

برند ریکی
برند ریکی
برند ریکی
برند ریکی
برند ریکی
برند ریکی
برند ریکی
برند ریکی
برند ریکی
برند ریکی