پرش لینک ها

انگشتر تنهایی

ویدیوی تبلیغاتی

این ویدیو در خرداد 1399 به سفارش برند طالب زاده (طراح جواهر) ساخته شد.
این ویدیو بصورت “Full CG” ساخته شده و کانسپت این ویدیو “تنهایی با شکوه” هست.
این ویدیو در شبکه های اجتماعی برند طالب زاده منتشر شد.

طراح، جلوه های ویژه و کامپوزیت: فربد رستمی